Home > Not Working > Dell Laptop Touchpad Not Working

Dell Laptop Touchpad Not Working

Contents

Badda datorn med en pappershandduk och låt den ligga upp och ned och lufttorka över natten. Blås sedan tryckluft mellan tangenterna och låt tangentbordet lufttorka över natten. allanc452002 95,412 views 10:03 [SOLVED] Acer Laptops Touchpad Scroling not working - Duration: 6:20. Om problemet endast uppstår i ett visst program kan det hända att du måste felsöka det programmet. http://trisystech.net/not-working/dell-touchpad-not-working.html

Om du har låtit datorn torka upp och ned över natten och den sedan inte går att starta eller inte fungerar på rätt sätt kontaktar du teknisk support. (Att något spills Loading... De nya funktionerna kan vara det som orsakar att markören rör sig ojämnt, eftersom de flesta av funktionerna är påslagna som standard. Rullhjulet rör sig oberäkneligt eller förflyttar inte sidan.

Dell Laptop Touchpad Not Working

Sometimes hard bumps/hits cause touchpad to lose its connection. Sign in 584 30 Don't like this video? Sign in Share More Report Need to report the video? Mer information finns i: Bluetooth – åtgärda problem, allmän information och anslutningsinformation.

Report liza shaw- Nov 26, 2015 08:56AM your a star, thank you. Om USB-porten inte kan identifiera någon enhet som ansluts till den kan du läsa artikeln How to resolve USB port issues (Lösa problem med USB-portar) i Dells kunskapsbank. Blås slutligen in luft genom hålet. Dell Touchpad Scroll Not Working I dialogrutan Lägg till inmatningsspråk väljer du det inmatningsspråk och den tangentbordslayout eller IME (Input Method Editor) som du vill lägga till.

Testa sedan tangentbordet igen. On Toshiba Satelite, it is f9. Avaktiverar och aktiverar styrplattan på vissa datorer. Obs!

Iviewgle 44,933 views 2:05 How to fix TouchPad on windows 10 - Duration: 4:03. Dell Xps 13 Touchpad Not Working After removing that - all good. RedDragonUKTech 22 views 8:03 Tip: Stop WhatsApp sharing your information with Facebook - Duration: 1:25. Du kan behöva hämta och installera ett litet program, följ bara anvisningarna. Överst på sidan Bluetooth-muspekaren rör sig oberäkneligt eller inte alls Ta ut och sätt i batterierna på nytt eller

Dell Touchpad Not Working Windows 10

Am trying your suggestion. Om du har en bärbar dator gör du på samma sätt, men var extra försiktig med datorn. Dell Laptop Touchpad Not Working Omstart från Windows till modulen Latitude ON eller Reader om en sådan finns installerad (Dell ContolPoint måste vara installerat). Dell Inspiron 15 Touchpad Not Working Om det inte fungerar tar du en bomullstrasa eller frottétrasa och fuktar den med rengöringssprit.

Om pekaren fungerar som den ska ansluter du en extern enhet åt gången och testar hur pekaren rör sig för att ta reda på vilken enhet som orsakade problemet.   Se check over here Locate the Touchpad On/Off option to disable or enable the touchpad. Sometimes it doesn't show up at all, and when it does, it usually just gives options for a mouse and doesn't have any touchpad or pointing stick options (even during the Kitts och Nevis St. Dell Touchpad Disabled

Mer information finns i avsnittet Så här rengör du tangentbordet (tangenter fastnar eller är smutsiga) och musen. So I don't think it's a hardware problem, but beyond that I have NO idea what the problem and/or solution is. Om du har gått igenom åtgärderna ovan och tangentbordet på den bärbara datorn fortfarande inte fungerar finns det en Input Device Diagnostic (Diagnostik för inmatningsenhet). his comment is here Blås sedan tryckluft mellan tangenterna och låt tangentbordet lufttorka över natten.

Under Texttjänster och inmatningsspråk klickar du på knappen Information. Dell Laptop Touchpad Not Working Windows 10 The touchpad has out-of-date drivers If you have tried this and the touchpad still isn't working, its drivers may be out of date. Rengör linsen försiktigt. Överst på sidan Rengöra en mus med rullkula Stäng av datorn och koppla bort musen. Öppna musens undersida och ta ut kulan.

Mer information om Bluetooth-möss och -tangentbord finns i Bluetooth – åtgärda problem, allmän information och anslutningsinformation. Överst på sidan Rullhjulet på Bluetooth-musen rör sig oberäkneligt eller förflyttar inte sidan Koppla från och

För Windows 8 (8.1): Flytta muspekaren till det övre högra hörnet på skärmen så visas snabbknappsfältet, klicka eller tryck på Sök. Alan Smith 186,126 views 3:47 100% How to enable and disable mousepad / touchpad Not working Toshiba Dell Asus lenov Window 7, 8 - Duration: 0:37. Tryck på tangenten som inaktiverar/aktiverar styrplattan,(den är placerad intill tangenten F12). Dell Touchpad Not Working Windows 8 For Lenovo, Dell, HP, Toshiba, Acer and Asus Laptops,  try using the following key combination.

För Windows Vista läser du i artikeln Change mouse settings (Ändra musinställningar) i Microsofts kunskapsbank. När fliken Device Settings (enhetsinställningar) visas. Exempel på sådana problem är att: Pekaren rör sig ojämnt eller inte alls. weblink När du har ändrat inställningarna klickar du på OK.

Därför är det svårare för musen att registrera att den har förflyttats på en jämn yta.)   Försök med att ansluta USB-musen till en annan USB-port på datorn.   Försök med Adamant IT 263,239 views 11:18 How to disable and enable touchpad / mousepad in your laptop (longer way) - Duration: 2:21. Anteckningar: Om USB-porten inte kan identifiera någon enhet som ansluts till den kan du läsa artikeln How to resolve USB port issues (Lösa problem med USB-portar) i Dells kunskapsbank. Om du har gått igenom åtgärderna ovan och rullhjulet fortfarande inte fungerar finns det en Input Device Diagnostic (Diagnostik för inmatningsenhet).

För Windows XP läser du i artikeln Customize your mouse settings (Anpassa musinställningarna) (endast på engelska) i Microsofts kunskapsbank. (Endast på engelska)   Installera om drivrutinerna för Dell-styrplattan eller de musdrivrutiner som vanligen Right-click on your touchpad and click Update Driver Software... Sign in to add this video to a playlist. Om du har gått igenom åtgärderna ovan och musen fortfarande inte fungerar finns det en Input Device Diagnostic (Diagnostik för inmatningsenhet).

Related Stories Five hidden Windows 10 tools Windows 10 will launch their first big update in November: Threshold 2 Windows 10: The 45 most useful keyboard shortcuts Topics Operating Systems Software